Контролни точки | Orehovo Ultra 50 | 2018 | 52.8 km / 2255 D+
Start
0 km
CP#1
14 km
14km
+936m
-194m
5.5km
+39m
-346m
11.5km
+580m
-348m
10km
+570m
-645m
Final
52.8 km
11.8km
+130m
-722m
CP#1: Цирикова църква
времеизмерване
храна
»
От старта: → 14 km ↑ 936 D+ ↓ 194 D-
Преминали 0 316 Не преминали

Powered by Race-Tracking.com