Контролни точки | Persenk Ultra 160 | 2018 | 160 km / 7130 D+
Start
0 km
CP#1
17 km
17km
+1375m
-243m
11km
+281m
-888m
13km
+981m
-123m
11.4km
+30m
-981m
11.2km
+482m
-259m
14km
+936m
-194m
5.5km
+39m
-346m
11.5km
+580m
-348m
10km
+570m
-645m
11km
+130m
-911m
11.8km
+828m
-128m
9.6km
+55m
-617m
10.5km
+412m
-305m
Final
160 km
12.5km
+431m
-1142m
CP#1: Червената стена
времеизмерване
храна
»
От старта: → 17 km ↑ 1375 D+ ↓ 243 D-
Преминали 0 91 Не преминали

Powered by Race-Tracking.com